Ekspertyzy

Fotodokumentacja (kamerą lub aparatem cyfrowym) w trudno dostępnych miejscach

Przegląd stanu technicznego budynków wraz z opracowaniem zaleceń remontowych

Konserwacja zieleni

Przycinanie koron drzew, gałęzi

Ścinanie złamanych drzew, konarów

Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne

Dachów

Kominów stalowych, ceramicznych i żelbetowych

Konstrukcji stalowych

Lin stalowych

Malowanie logo firmy

Malowanie pasów przeszkodowych

Masztów telekomunikacyjnych i radiowo telewizyjnych

Odciągów

Rurociągów i estakad

Rynien i rur stalowych

Słupów oświetleniowych i wysokiego napięcia

Suwnic

Silosów i zbiorników

Ścian i sufitów

Wieże i dachy kościelne

Montaż, demontaż, wymiana, naprawa

Anten

Dekoracji (np. ozdób świątecznych)

Docieplenia budynków

Drabin ewakuacyjnych

Instalacji odgromowych

Kanałów wentylacyjnych

Konstrukcji stalowych

Obróbki blacharskie

Krycie dachów papą termozgrzewalną i blachą

Oświetlenia przeszkodowego

Reklam wielkoformatowych i banerów

Rynien, rur spustowych, haków rynnowych i ich poziomowanie

Siatek zabezpieczających budynki przed odpadaniem luźnych elementów

Systemów odstraszających ptaki

Systemów zabezpieczeń

Szyb i okien

Uzupełnienie ubytków płaszcza

Wymiana gwoździ dachowych

Mycie (chemiczne, tradycyjne i ciśnieniowe), sprzątanie, czyszczenie

Dachów

Obiektów po budowie

Klatek schodowych

Elewacji budynków

Hal produkcyjnych

Kominów

Konstrukcji i instalacji poddachowych

Kotłów

Okien i Szyb

Reklam

Silosów

Świetlików

Turbin wiatrowych

Usuwanie porostów z dachów

Usuwanie rdzy

Zbiorników

Usuwanie elementów stanowiących zagrożenie

Odśnieżanie dachów płaskich i spadzistych

Odśnieżanie obiektów wielkopowierzchniowych (hal, marketów, bloków mieszkalnych itp.)

Usuwanie nawisów śnieżno lodowych

Skuwanie spadających tynków

Udrażnianie rynien i rur spustowych

Usuwanie drzew z miejsc trudnodostępnych (nad budynkami i innymi obiektami, których nie można uszkodzić)

Usuwanie wiszących dachówek

Inne nietypowe i niebezpieczne prace

Uszczelnianie

Dachów

Kanałów wentylacyjnych

Okien

Pęknięć elewacyjnych

Rynien

Połączeń płyt elewacyjnych

Świetlików

Przecieków

Inne

Odśnieżanie posesji, parkingów i chodników przy osiedlach i firmach

Transport pionowy przedmiotów na wysokości

Wycinka jemioły

Zbieranie szyszek z drzewostanów nasiennych